objekt: novostavba bytového domu
místo: ostrava
rok: 2020
klient: statutární město ostrava
status: územní rozhodnutí , 1.cena v mezinárodně obsazené soutěži  2018
popis: protnutí bloku diagonálním průchodem  otevírá průhledy na kostel a nabízí alternativu k cestě do centra .  rozdělením hmoty na menší objekty definuje lidské měřítko zástavby v kontrastu s masivní novou zástavbou v blízkém okolí. terasovité odskočení fasád přilehlých k průchodu umožňuje osvětlit  a proslunit byty a zároveň definují nový atraktivní až komorní veřejný prostor.