objekt:  nová koncepce mendlova náměsti
místo: brno
rok: 2018
klient: městská část  brno  střed
status: soutěžní návrh, 1.místo v  soutěži
popis: mendlovo náměstí je historicky přirozeným centrem lokality a důležitým společenským a dopravním uzlem. spolu s předpokládaným zahušťováním okolní zástavby je důležité minimalizovat urbanizaci území, a naopak vytvářet místa k trávení volného času a odpočinku. návrh se zaměřuje na definování nových veřejných prostor – pobytového parku a centrálního náměstí jako ohniska celé čtvrti.