objekt: holešovice hub
místo: praha
rok: 2018
klient: karlín group a.s.
status: koncepční studie
popis: nástup do metra, tramvaj, zoo transfer, pohyb  peších a cyklistů se protíná v jediném prostoru, pevně integrovaném do organismu domu .  pohyb a koncentrace lidí kromě ekonomického potenciálu přináší možnost společenské interakce.  vestibul  se tak stává  i komunikačním nástrojem.   prostor se otvírá do výšky čtyř podlaží. plochy  se otevírají i dovnitř a oživují vestibul ve vertikálním směru. hranice mezi exteriérem  a interiérem mizí, vzniká  veřejný prostor který  svojí výškou přináší zajímavý prostorový zážitek a definuje jedinečnost místa v rámci struktury města.