objekt: rozvoj lokality kociánka místo: brno rok: 2018 klient: statutární město brno status: vyzvaná urbanistická soutěž popis: zachování zeleného pásu lokality je základním prvkem celého návrhu.  v západní části zahuštěním podél komunikace uvolňujeme co největší  prostor zahradám,  na východě území  pak se organicky rozmístěné hrozny domů  ztrácejí ve vzrostlé zeleni.  Kromě ekonomiky a optimální urbanistické struktury je důležitá i „sociální udržitelnost“ celého projektu.  […]