objekt: novostavba bytového domu místo: ostrava rok: 2020 klient: statutární město ostrava status: územní rozhodnutí , 1.cena v mezinárodně obsazené soutěži  2018 popis: protnutí bloku diagonálním průchodem  otevírá průhledy na kostel a nabízí alternativu k cestě do centra .  rozdělením hmoty na menší objekty definuje lidské měřítko zástavby v kontrastu s masivní novou zástavbou v blízkém okolí. terasovité odskočení fasád přilehlých […]

objekt:  dostavba  výtvarných ateliéru v areálu fakulty  místo: brno rok: 2020 klient: masarykova universita status: realizační projekt popis:  rozehrané boxy atelierů abstrahované bílou broušenou omítkou se syrovým betonovým interiérem. 

objekt:  veřejný parkovací dům místo: pardubice rok: 2020 klient: statutární město pardubice status: zadávací studie popis:   standardně těžká hmota parkovacího domu je rozpohybována posunem jednotlivých podlaží. architektura je postavena na kontrastu pevné obálky a otevřeného prostoru.  Přesahy parkovacích podlaží slouží jako květníky s vysokou vrstvou zeminy. výraz a barevnost objektu je střídmý. světle eloxované hliníkové plechy s jemnou perforací, přiznaná betonová konstrukce […]

objekt: rekonstrukce a dostavba areálu skladů pro finanční úřad místo: brno rok: 2019 klient: ministerstvo financí status: soutěžní návrh, postup do 2.kola popis:  “když jdu kolem hned poznám, že mám před sebou  finanční úřad”. různorodá hmota původních objektů areálu je sevřena do pevné formy předsazeným rastrem fasády. rigidní forma vymykající se běžným standardům kancelářských budov akcentuje instituci úřadu v kontextu okolní zástavby. […]

objekt: parkovací domy na  letišti václava havla místo: praha rok: 2018 klient: český aeroholding a.s. status: soutěžní návrh, 2.kolo mezinárodně obsazené soutěže popis: parkovací domy propojené  spojovacím elementem s okolní zástavbou a novým terminálem.  definování identity v rámci instantní architektury  letištního areálu.  

objekt: nová koncepce mendlová náměstí místo: brno rok: 2018 klient: městská část  brno  střed status: soutěžní návrh, 1.místo v  soutěži popis: mendlovo náměstí je historicky přirozeným centrem lokality a důležitým společenským a dopravním uzlem. spolu s předpokládaným zahušťováním okolní zástavby je důležité minimalizovat urbanizaci území, a naopak vytvářet místa k trávení volného času a odpočinku. návrh se zaměřuje na […]

objekt: holešovice hub místo: praha rok: 2018 klient: karlín group a.s. status: paralelní studie popis: nástup do metra, tramvaj, zoo transfer, pohyb  peších a cyklistů se protíná v jediném prostoru, pevně integrovaném do organismu domu .  pohyb a koncentrace lidí kromě ekonomického potenciálu přináší možnost společenské interakce.  vestibul  se tak stává  i komunikačním nástrojem.   prostor se otvírá do výšky čtyř podlaží. plochy […]

objekt: prezentace měsíce autorského čtení  místo: brno rok: 2017-19 klient: větrné mlýny s.r.o. status: realizace popis: prezentace měsíce autorského čtení v centru brna.  jednoduchý skládací box s galerií autorů uvnitř. každý rok jiná barva.    

objekt: veřejný parkovací dům  místo: brno rok: od 2016 klient: městská část brno jundrov status: stavební povolení popis: betonový hranol levitující ve svahu využívá konfigurace terénu k parkování ve třech úrovních.                

objekt: rozvoj lokality kociánka místo: brno rok: 2018 klient: statutární město brno status: vyzvaná urbanistická soutěž popis: zachování zeleného pásu lokality je základním prvkem celého návrhu.  v západní části zahuštěním podél komunikace uvolňujeme co největší  prostor zahradám,  na východě území  pak se organicky rozmístěné hrozny domů  ztrácejí ve vzrostlé zeleni.  Kromě ekonomiky a optimální urbanistické struktury je důležitá i „sociální udržitelnost“ celého projektu.  […]

objekt: novostavba rodinného domu místo: velatice rok: od 2015 klient: soukromá osoba status: v realizaci popis:  stavba  se zvedá v prudkém svahu na dvou podporách. ač v prudkém svahu život uvnitř se odehrává v jedné úrovni            

objekt: rekonstrukce tržnice na zelném trhu místo: brno rok: 2017 klient: statutární město brno status: realizace popis: rekonstrukce kryté brněnské tržnice na zelném trhu, oficiálně znovuotevřené v červenci letošního roku, je již třetí v pořadí od její výstavby na počátku padesátých let. stavební úpravy v maximální možné míře navrací komunikační vazby domu do původního stavu před necitlivými úpravami z minulých  let. „vyčištěný objekt-prázdná […]

letní semestr 2017 a 2 ocenění pro moje studenty v praze i brně – cena goro a cena bohuslava fuchse. mám z toho radost.  

objekt: budoucnost centra brna  místo: brno rok: 2016 klient: statutární město brno status: soutěžní návrh, 2.kolo mezinárodně obsazené soutěže popis: urbanistický koncept nádraží v centru města ve vazbě na řeku svratku      

objekt: bytový dům francouzská místo: brno rok: 2015 klient: statutární město brno status: realizace popis: rekonstrukce a dostavba tradičního obytného domu. objekt byl přestavěn pro účely sociálního bydlení / realizace 2015 / publikováno v „Ročenka české architektury 2014-2015“    

objekt: lávka holešovice-karlín místo: praha rok: 2016 klient: statutární město praha status: soutěžní návrh    popis: lávka z karlína do holešovic je koncipována jako tenká linka spojující oba břehy a protínající ostrov štvanice. hlavním visuálním prvkem je subtilní konstrukce a přísná lineární geometrie. utilitárnost lávky je podtržena modrou barvou všech částí včetně povrchu.      

objekt: lávka přes lubinu  místo: příbor rok: 2015 klient: město příbor status: soutěžní návrh oceněný 3.cenou popis:  excentricky zavěšená mostovka vyklenutá směrem k centru

objekt: parkovací dům na kopečné místo: brno rok: 2014 klient: brněnské komunikace  a.s. status: realizace popis: novostavba zakladačového parkovacího domu o kapacitě 88 míst. kromě užitkové funkce dům slouží  i jako vertikální komunikace s  navrženou lávkou přes rušnou silnici / oceněno jako stavba roku JMK2014      

objekt: kotelna  kuřim místo: kuřim rok: 2015 klient: brněnské komunikace  a.s. status: realizace popis:realizace 2015. přestavba kotelny na sídlišti na víceúčelový sál s maximální flexibilitou využití.      

objekt: lávka přes labe místo: jaroměř rok: 2013 klient: město jaroměř status: návrh oceněný  odměnou v architektonické soutěži popis: lehký příhradový nosník na 60m  rozponu je opláštěný zrcadlovým nerezem. lávka tak splývá s okolím

objekt: památník holokaustu místo: atlantic city rok: 2010 klient: atlantic city boardwalk holocaust memorial, inc. status: soutěžní návrh popis:  pavilon  navržený  podle  modulu vězeňských ubikací v osvětimi.  návštěvník pociťuje zoufalost přežívání v koncentačním táboře.    

objekt: chráněné bydlení místo:  brno, cz rok:2006 investort: statutární  město brno stav: realizace popis: hmota objektu byla předem daná,  navrhli jsme strohý objekt, fasády i dispozice / oceněno 3. místem v soutěži Nový domov., nominováno na ECOLA award, publikováno v „Ročenka české architektury 2007-2008“    

objekt: most přes vltavu trója místo: praha rok: 2006 klient: statutární město praha status: soutěžní návrh , 2.kolo architektonické soutěžě   popis:   perforovaný ocelový tubus vynáší mostovku na 180m rozpětí  

objekt: devět rodinných domů na červeném kopci místo: brno rok: 2002 klient: komfort a.s. status: realizace popis:  opakovaná struktura  řadových  domů. volné prostory k dostavění umožňují majitelům vtisknout  každému z domů svou vlastní tvář./publikováno v  „Domy, 77 rodinných domů z let 1989-2006“    

objekt: základní umělecká škola kuřim místo: kuřim rok: 2002 klient: město kuřim status: realizace popis: rozestavěný  betonový skelet z osmdesátých let byl dostavěn a doplněn o převislou konstrukci.   oranžová uv nestabilní barva byla nahrazena v roce 2016 matalickou zlatou/ publikováno v „Ročenka české architektury 2001-2002“