objekt: rozvoj lokality kociánka
místo: brno
rok: 2018
klient: statutární město brno
status: vyzvaná urbanistická soutěž
popis: zachování zeleného pásu lokality je základním prvkem celého návrhu.  v západní části zahuštěním podél komunikace uvolňujeme co největší  prostor zahradám,  na východě území  pak se organicky rozmístěné hrozny domů  ztrácejí ve vzrostlé zeleni.  Kromě ekonomiky a optimální urbanistické struktury je důležitá i „sociální udržitelnost“ celého projektu.  prolínání různých skupin obyvatel v rámci jednoho obytného komplexu zabraňuje vyčleňování seniorů v rámci společnosti.