bytový dům Ostrava

protnutí bloku diagonálním průchodem  otevírá průhledy na kostel a nabízí alternativu k cestě do centra .   rozdělením hmoty na menší objekty definuje lidské měřítko zástavby v kontrastu s masivní novou zástavbou v blízkém okolí. terasovité odskočení fasád přilehlých k průchodu umožňuje osvětlit  a proslunit byty a zároveň definují nový atraktivní až komorní veřejný prostor/  1.cena v mezinárodně obsazené soutěži  2018