objekt: lávka přes lubinu 
místo: příbor
rok: 2015
klient: město příbor
status: soutěžní návrh oceněný 3.cenou
popis:  excentricky zavěšená mostovka vyklenutá směrem k centru