objekt: parkovací domy na  letišti václava havla místo: praha rok: 2018 klient: český aeroholding a.s. status: soutěžní návrh, 2.kolo mezinárodně obsazené soutěže popis: parkovací domy propojené  spojovacím elementem s okolní zástavbou a novým terminálem.  definování identity v rámci instantní architektury  letištního areálu.  

objekt: holešovice hub místo: praha rok: 2018 klient: central group a.s. status: paralelní studie popis: nástup do metra, tramvaj, zoo transfer, pohyb  peších a cyklistů se protíná v jediném prostoru, pevně integrovaném do organismu domu .  pohyb a koncentrace lidí kromě ekonomického potenciálu přináší možnost společenské interakce.  vestibul  se tak stává  i komunikačním nástrojem.   prostor se otvírá do výšky čtyř podlaží. plochy […]

objekt: prezentace měsíce autorského čtení  místo: brno rok: 2018 klient: větrné mlýny s.r.o. status: realizace popis: prezentace měsíce autorského čtení na malinovského náměstí  v brně. nové umístění, nová barva. jednoduchý box s galerií autorů uvnitř. už se těšíme na příští rok.  

objekt: veřejný parkovací dům  místo: brno rok: od 2016 klient: městská část brno jundrov status: stavební povolení popis: betonový hranol levitující ve svahu využívá konfigurace terénu k parkování ve třech úrovních.                

objekt: rozvoj lokality kociánka místo: brno rok: 2018 klient: statutární město brno status: vyzvaná urbanistická soutěž popis: zachování zeleného pásu lokality je základním prvkem celého návrhu.  v západní části zahuštěním podél komunikace uvolňujeme co největší  prostor zahradám,  na východě území  pak se organicky rozmístěné hrozny domů  ztrácejí ve vzrostlé zeleni.  Kromě ekonomiky a optimální urbanistické struktury je důležitá i „sociální udržitelnost“ celého projektu.  […]

objekt: novostavba bytového domu místo: ostrava rok: 2018 klient: statutární město ostrava status: soutěžní návrh, 1.cena v mezinárodně obsazené soutěži  2018 popis: protnutí bloku diagonálním průchodem  otevírá průhledy na kostel a nabízí alternativu k cestě do centra .  rozdělením hmoty na menší objekty definuje lidské měřítko zástavby v kontrastu s masivní novou zástavbou v blízkém okolí. terasovité odskočení fasád přilehlých k průchodu […]

objekt: novostavba rodinného domu místo: velatice rok: od 2015 klient: soukromá osoba status: v realizaci popis:  stavba  se zvedá v prudkém svahu na dvou podporách. ač v prudkém svahu život uvnitř se odehrává v jedné úrovni            

objekt: rekonstrukce tržnice na zelném trhu místo: brno rok: 2017 klient: statutární město brno status: realizace popis: rekonstrukce kryté brněnské tržnice na zelném trhu, oficiálně znovuotevřené v červenci letošního roku, je již třetí v pořadí od její výstavby na počátku padesátých let. stavební úpravy v maximální možné míře navrací komunikační vazby domu do původního stavu před necitlivými úpravami z minulých  let. „vyčištěný objekt-prázdná […]

letní semestr 2017 a 2 ocenění pro moje studenty v praze i brně – cena goro a cena bohuslava fuchse. mám z toho radost.  

objekt: prezentace měsíce autorské ho čtení  místo: brno rok: 2017 klient: větrné mlýny s.r.o. status: realizace popis:.prezentace měsíce autorského čtení na náměstí svobody v brně. jednoduchá kostka s galerií autorů uvnitř. už se těšíme na příští rok.

objekt: budoucnost centra brna  místo: brno rok: 2016 klient: statutární město brno status: soutěžní návrh, 2.kolo mezinárodně obsazené soutěže popis: urbanistický koncept nádraží v centru města ve vazbě na řeku svratku      

objekt: bytový dům francouzská místo: brno rok: 2015 klient: statutární město brno status: realizace popis: rekonstrukce a dostavba tradičního obytného domu. objekt byl přestavěn pro účely sociálního bydlení / realizace 2015 / publikováno v „Ročenka české architektury 2014-2015“    

objekt: lávka holešovice-karlín místo: praha rok: 2016 klient: statutární město praha status: soutěžní návrh    popis: lávka z karlína do holešovic je koncipována jako tenká linka spojující oba břehy a protínající ostrov štvanice. hlavním visuálním prvkem je subtilní konstrukce a přísná lineární geometrie. utilitárnost lávky je podtržena modrou barvou všech částí včetně povrchu.      

objekt: lávka přes lubinu  místo: příbor rok: 2015 klient: město příbor status: soutěžní návrh oceněný 3.cenou popis:  excentricky zavěšená mostovka vyklenutá směrem k centru

objekt: parkovací dům na kopečné místo: brno rok: 2014 klient: brněnské komunikace  a.s. status: realizace popis: novostavba zakladačového parkovacího domu o kapacitě 88 míst. kromě užitkové funkce dům slouží  i jako vertikální komunikace s  navrženou lávkou přes rušnou silnici / oceněno jako stavba roku JMK2014      

objekt: kotelna  kuřim místo: kuřim rok: 2015 klient: brněnské komunikace  a.s. status: realizace popis:realizace 2015. přestavba kotelny na sídlišti na víceúčelový sál s maximální flexibilitou využití.      

objekt: lávka přes labe místo: jaroměř rok: 2013 klient: město jaroměř status: návrh oceněný  odměnou v architektonické soutěži popis: lehký příhradový nosník na 60m  rozponu je opláštěný zrcadlovým nerezem. lávka tak splývá s okolím

objekt: památník holokaustu místo: atlantic city rok: 2010 klient: atlantic city boardwalk holocaust memorial, inc. status: soutěžní návrh popis:  pavilon  navržený  podle  modulu vězeňských ubikací v osvětimi.  návštěvník pociťuje zoufalost přežívání v koncentačním táboře.    

objekt: chráněné bydlení místo:  brno, cz rok:2006 investort: statutární  město brno stav: realizace popis: hmota objektu byla předem daná,  navrhli jsme strohý objekt, fasády i dispozice / oceněno 3. místem v soutěži Nový domov., nominováno na ECOLA award, publikováno v „Ročenka české architektury 2007-2008“    

objekt: most přes vltavu trója místo: praha rok: 2006 klient: statutární město praha status: soutěžní návrh , 2.kolo architektonické soutěžě   popis:   perforovaný ocelový tubus vynáší mostovku na 180m rozpětí  

objekt: devět rodinných domů na červeném kopci místo: brno rok: 2002 klient: komfort a.s. status: realizace popis:  opakovaná struktura  řadových  domů. volné prostory k dostavění umožňují majitelům vtisknout  každému z domů svou vlastní tvář./publikováno v  „Domy, 77 rodinných domů z let 1989-2006“    

objekt: základní umělecká škola kuřim místo: kuřim rok: 2002 klient: město kuřim status: realizace popis: rozestavěný  betonový skelet z osmdesátých let byl dostavěn a doplněn o převislou konstrukci.   oranžová uv nestabilní barva byla nahrazena v roce 2016 matalickou zlatou/ publikováno v „Ročenka české architektury 2001-2002“