objekt: dostavba rodinného domu
místo: velatice
rok: 2021
klient: privátní
status: stavební povolení
popis: utilitární dům ve strmém pozemku nad rozestavenou garáží.  tvar domu určuje konfigurace terénu, půdorys rozestavěné garáže, stavební úřad a rozpočet. dřevostavba obalená průsvitným vlnitým laminátem.

 

objekt: novostavba rodinného domu
místo: brno
rok: 2021
klient: privátní
status: v realizaci
popis: malý domek v zahradě pro nakladatele náročné literatury.  betonové tvárnice dřevo a sklolaminát. minimalizace nákladů  s použitím darovaných stavebních materiálů.

 

 

objekt: novostavba bytového domu
místo: ostrava
rok: 2020
klient: statutární město ostrava
status: územní rozhodnutí , 1.cena v mezinárodně obsazené soutěži  2018
popis: protnutí bloku diagonálním průchodem  otevírá průhledy na kostel a nabízí alternativu k cestě do centra .  rozdělením hmoty na menší objekty definuje lidské měřítko zástavby v kontrastu s masivní novou zástavbou v blízkém okolí. terasovité odskočení fasád přilehlých k průchodu umožňuje osvětlit  a proslunit byty a zároveň definují nový atraktivní až komorní veřejný prostor.

  

objekt: dostavba výtvarných ateliéru v areálu fakulty
místo: brno
rok: 2020
klient: masarykova universita brno
status:v realizaci
popis: rozehrané boxy atelierů abstrahované bílou broušenou omítkou se syrovým betonovým interiérem.    


objekt: veřejný parkovací dům
místo: pardubice
rok: 2020
klient: statutární město pardubice
status: stavební povolení
popis:   standardně těžká hmota parkovacího domu je rozpohybována posunem jednotlivých podlaží. architektura je postavena na kontrastu pevné obálky a otevřeného prostoru.  Přesahy parkovacích podlaží slouží jako květníky s vysokou vrstvou zeminy. výraz a barevnost objektu je střídmý. světle eloxované hliníkové plechy s jemnou perforací, přiznaná betonová konstrukce a subtilní prosklení parteru jsou zabaleny do jemného závoje objektové zeleně.

 

objekt: rekonstrukce a dostavba areálu skladů pro finanční úřad
místo: brno
rok: 2019
klient: ministerstvo financí
status: soutěžní návrh, postup do 2.kola
popis:  “když jdu kolem hned poznám, že mám před sebou  finanční úřad”. různorodá hmota původních objektů areálu je sevřena do pevné formy předsazeným rastrem fasády. rigidní forma vymykající se běžným standardům kancelářských budov akcentuje instituci úřadu v kontextu okolní zástavby.

 

 

 

objekt:  parkovací dům na letišti LVH
místo: praha
rok: 2018
klient: český aeroholding a.s.
status: soutěžní návrh, 2.kolo mezinárodně obsazené soutěže
popis:
parkovací domy propojené  spojovacím elementem s okolní zástavbou a novým terminálem.  definování identity v rámci instantní architektury  letištního areálu.

objekt:  nová koncepce mendlova náměsti
místo: brno
rok: 2018
klient: městská část  brno  střed
status: soutěžní návrh, 1.místo v  soutěži
popis: mendlovo náměstí je historicky přirozeným centrem lokality a důležitým společenským a dopravním uzlem. spolu s předpokládaným zahušťováním okolní zástavby je důležité minimalizovat urbanizaci území, a naopak vytvářet místa k trávení volného času a odpočinku. návrh se zaměřuje na definování nových veřejných prostor – pobytového parku a centrálního náměstí jako ohniska celé čtvrti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objekt: holešovice hub
místo: praha
rok: 2018
klient: karlín group a.s.
status: koncepční studie
popis: nástup do metra, tramvaj, zoo transfer, pohyb  peších a cyklistů se protíná v jediném prostoru, pevně integrovaném do organismu domu .  pohyb a koncentrace lidí kromě ekonomického potenciálu přináší možnost společenské interakce.  vestibul  se tak stává  i komunikačním nástrojem.   prostor se otvírá do výšky čtyř podlaží. plochy  se otevírají i dovnitř a oživují vestibul ve vertikálním směru. hranice mezi exteriérem  a interiérem mizí, vzniká  veřejný prostor který  svojí výškou přináší zajímavý prostorový zážitek a definuje jedinečnost místa v rámci struktury města.

 

 

 

 

objekt: prezentace měsíce autorského čtení 
místo: brno
rok: 2017-19
klient: větrné mlýny s.r.o.
status: realizace
popis: prezentace měsíce autorského čtení v centru brna.  jednoduchý skládací box s galerií autorů uvnitř. každý rok jiná barva.

 

 

objekt: veřejný parkovací dům 
místo: brno
rok: 2016
klient:městská část brno _ jundrov
status: stavební povolení
popis: betonový hranol levitující ve svahu využívá konfigurace terénu k parkování ve třech úrovních.

 

 

 

objekt: rozvoj lokality kociánka
místo: brno
rok: 2018
klient: statutární město brno
status: vyzvaná urbanistická soutěž
popis: zachování zeleného pásu lokality je základním prvkem celého návrhu.  v západní části zahuštěním podél komunikace uvolňujeme co největší  prostor zahradám,  na východě území  pak se organicky rozmístěné hrozny domů  ztrácejí ve vzrostlé zeleni.  Kromě ekonomiky a optimální urbanistické struktury je důležitá i „sociální udržitelnost“ celého projektu.  prolínání různých skupin obyvatel v rámci jednoho obytného komplexu zabraňuje vyčleňování seniorů v rámci společnosti. 

 

objekt: novostavba rodinného domu
místo: velatice
rok: od 2015
klient: privátní
status: v realizaci
popis:  stavba  se zvedá v prudkém svahu na dvou podporách. ač v prudkém svahu život uvnitř se odehrává v jedné úrovni

 

 

 

 

 

 

objekt: rekonstrukce tržnice na zelném trhu
místo: brno
rok: 2017
klient: statutární město brno
status: realizace
popis: rekonstrukce kryté brněnské tržnice na zelném trhu, oficiálně znovuotevřené v červenci letošního roku, je již třetí v pořadí od její výstavby na počátku padesátých let. stavební úpravy v maximální možné míře navrací komunikační vazby domu do původního stavu před necitlivými úpravami z minulých  let.
„vyčištěný objekt-prázdná schránka-čeká na svoje naplnění“

 

objekt: bytové domy ve  vnitrobloku
místo: brno
rok: 2017
klient: statutární město brno
status: soutěžní návrh, 2.místo  architektonické soutěži
popis: rozdělením příliš velikého vnitrobloku  vzniká nová bloková  struktura akcentovaná veřejným parkem  – novým srdcem celé čtvrti.  

 

 

letní semestr 2017 a 2 ocenění pro moje studenty v praze i brně – cena goro a cena bohuslava fuchse. mám z toho radost.

 

objekt: budoucnost centra brna 
místo: brno
rok: 2016
klient: statutární město brno
status: soutěžní návrh, 2.kolo mezinárodně obsazené soutěže
popis: urbanistický koncept nádraží v centru města ve vazbě na řeku svratku

 

 

 

objekt: bytový dům francouzská
místo: brno
rok: 2015
klient: statutární město brno
status: realizace
popis: rekonstrukce a dostavba tradičního obytného domu. objekt byl přestavěn pro účely sociálního bydlení / realizace 2015 / publikováno v „Ročenka české architektury 2014-2015“

 

 

objekt: lávka holešovice-karlín
místo: praha
rok: 2016
klient: statutární město praha
status: soutěžní návrh   
popis: lávka z karlína do holešovic je koncipována jako tenká linka spojující oba břehy a protínající ostrov štvanice. hlavním visuálním prvkem je subtilní konstrukce a přísná lineární geometrie. utilitárnost lávky je podtržena modrou barvou všech částí včetně povrchu.

     

objekt: lávka přes lubinu 
místo: příbor
rok: 2015
klient: město příbor
status: soutěžní návrh oceněný 3.cenou
popis:  excentricky zavěšená mostovka vyklenutá směrem k centru

objekt: veřejný parkovací dům
místo: brno
rok: 2014

klient:  brněnské komunikace  a.s.
status: realizace
popis: novostavba zakladačového parkovacího domu o kapacitě 88 míst. kromě užitkové funkce dům slouží  i jako vertikální komunikace s  navrženou lávkou přes rušnou silnici / oceněno jako stavba roku JMK2014

 

  

objekt: kulturní prostor
místo: kuřim
rok: 2015
klient: brněnské komunikace  a.s.
status: realizace
popis:realizace 2015. přestavba kotelny na sídlišti na víceúčelový sál s maximální flexibilitou využití.

 

 

 

objekt: lávka přes labe
místo: jaroměř
rok: 2013
klient: město jaroměř
status: návrh oceněný  odměnou v architektonické soutěži
popis: lehký příhradový nosník na 60m  rozponu je opláštěný zrcadlovým nerezem. lávka tak splývá s okolím

objekt: památník holokaustu
místo: atlantic city
rok: 2010
klient: atlantic city boardwalk holocaust memorial, inc.
status: soutěžní návrh
popis:  pavilon  navržený  podle  modulu vězeňských ubikací v osvětimi.  návštěvník pociťuje zoufalost přežívání v koncentačním táboře.

 

 

objekt: chráněné bydlení
místo: brno
rok: 2006
klient: statutární  město brno
status: realizace
popis: hmota objektu byla předem daná,  navrhli jsme strohý objekt, fasády i dispozice / oceněno 3. místem v soutěži Nový domov., nominováno na ECOLA award, publikováno v „Ročenka české architektury 2007-2008“

 

objekt: most přes vltavu trója
místo: praha
rok: 2006
klient: statutární město praha
status: soutěžní návrh , 2.kolo architektonické soutěžě  
popis:   perforovaný ocelový tubus vynáší mostovku na 180m rozpětí

 

objekt: devět rodinných domů na červeném kopci
místo: brno
rok: 2002
klient: komfort a.s.
status: realizace
popis:  opakovaná struktura  řadových  domů. volné prostory k dostavění umožňují majitelům vtisknout  každému z domů svou vlastní tvář./publikováno v  „Domy, 77 rodinných domů z let 1989-2006“

 

 

objekt: základní umělecká škola kuřim
místo: kuřim
rok: 2002
klient: město kuřim
status: realizace
popis: rozestavěný  betonový skelet z osmdesátých let byl dostavěn a doplněn o převislou konstrukci.   oranžová uv nestabilní barva byla nahrazena v roce 2016 matalickou zlatou/ publikováno v „Ročenka české architektury 2001-2002“